Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trường chúng tôi đẹp không?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  0.BOHOR005.jpg 0.CHAN0007.jpg 0.Trang12_2.jpg 0.Trang15.jpg 0.Trang12_1.jpg 0.Trang10_2.jpg 0.Trang10_1.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  kế hoạch chuyên môn

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Công Thịnh
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Thuỷ Phù
  Quận/huyện Thị xã Hương Thủy
  Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
  Điểm số 33 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lê Tô Nhật Phong
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Thuỷ Phù
  Quận/huyện Thị xã Hương Thủy
  Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Văn Thanh Hà
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Thuỷ Phù
  Quận/huyện Thị xã Hương Thủy
  Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
  Điểm số 673 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Phan Văn Thiện
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Thuỷ Phù
  Quận/huyện Thị xã Hương Thủy
  Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
  Điểm số 99 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Ngô Phan Quang Phước
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Thuỷ Phù
  Quận/huyện Thị xã Hương Thủy
  Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Nhật Linh
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Thuỷ Phù
  Quận/huyện Thị xã Hương Thủy
  Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
  Điểm số 87 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Quang Nhật
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thuỷ Phù
  Quận/huyện Thị xã Hương Thủy
  Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Hòa
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/hoathcsthuyphu
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thuỷ Phù
  Quận/huyện Thị xã Hương Thủy
  Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Nga
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/ngathcsthuyphu
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thuỷ Phù
  Quận/huyện Thị xã Hương Thủy
  Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 98 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Ngô Thanh Lịch
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thuỷ Phù
  Quận/huyện Thị xã Hương Thủy
  Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 97 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Thị Phước Thành
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/phuocthanh_72
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thuỷ Phù
  Quận/huyện Thị xã Hương Thủy
  Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
  Chuyên môn GDCD - GDNGLL
  Điểm số 672 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Lam Phương
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/thuyphu2612
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thuỷ Phù
  Quận/huyện Thị xã Hương Thủy
  Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
  Chuyên môn Mỹ thuật
  Điểm số 178 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Ngô Thị Diệu Hằng
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Thuỷ Phù
  Quận/huyện Thị xã Hương Thủy
  Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
  Điểm số 2561 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Thị Ánh Sang
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Thuỷ Phù
  Quận/huyện Thị xã Hương Thủy
  Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
  Điểm số 89 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Thị Ánh Sang
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Thuỷ Phù
  Quận/huyện Thị xã Hương Thủy
  Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Ngô Duy Phong
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/oddtp
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thuỷ Phù
  Quận/huyện Thị xã Hương Thủy
  Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
  Chuyên môn Toán học, GDCD - GDNGLL
  Điểm số 1153 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Lê Thị Ánh Sang
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Thuỷ Phù
  Quận/huyện Thị xã Hương Thủy
  Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Quang Nhật
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Thuỷ Phù
  Quận/huyện Thị xã Hương Thủy
  Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
  Điểm số 3701 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Võ Trá
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thuỷ Phù
  Quận/huyện Thị xã Hương Thủy
  Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 96 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Phan Thanh Ngọc
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/Phantathoangminh
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thuỷ Phù
  Quận/huyện Thị xã Hương Thủy
  Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 561 (xem chi tiết)

  Kế hoạch